Linker


Stiftinga for folkemusikk og folkedans www.folkemusikkogfolkedans.no
FolkOrg www.folkorg.no
ICTM www.ictmusic.org
Novus forlag www.novus.no
Tidsskriftet Folkemusikk www.folkemusikk.no
Landskappleiken www.landskappleiken.no

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff